گرافیک

موشن گرافیک آموزش زبان و خط لری

در این پست از سایت حسین عباس پناه موشن گرافیک آموزش زبان و خط لری را آماده کرده ایم…
این موشن گرافیک ها توسط خودم تولید شدن و حاوی چندین قسمت هست و تمامی قسمت های تولید شده در این پست قابل دسترس شما عزیزان هست…

قسمت اول موشن گرافیک آموزش زبان و خط لری

داستان:::وانوم نهادن زو لوری…
حسین:::بروهی حضرات ایما اوودیمه ایچونا که زو لرینه ویرتو بدیم…
تیدا:::حسین پمر لوری زوونه؟؟؟یه چی بوگو که نحندن بت…
حسین:::نه تیدا تو بپا نحندن بت که فرگ ایکونی لوری زوون نید…
تیدا:::په ار راست اگوی نشوم بده لوری زوونه و فارسی دست و پا اشکنده نید…
حسین:::تو بگرد یه چینه بجور که ایما منه لوری هنداسه نداشته بویم…
تیدا:::په هنداس چنه؟؟؟
حسین:::سیل کو تو که هنی به قول خوت همو لهجه خوته هم ندووی نوا بوگوی لوری لهجه هد و زوون نید ار ندووی ایما رسم خط لوری هم داریم…
تیدا:::حسین راست اگوی؟؟؟بوگو به شیر دام قسوم دورو نگودوم…
حسین:::په چه دورویی وات داروم؟؟؟
دیندا تر ویرتو ادوم رسم خط لورینه الان زمند هدوم…
راستی په کوهیار تو چته چینو بی دونگی؟؟؟
کوهیار:::ولا چه بوگوم ایسا سی خوتو هی درار درار اکنین په مو دی چه کاروم وا هی اشنوم و دونگ ندوم…
حسین:::ها بنازومت کر خوو بالات نی…
یه کرت دی که اوودین زه همتوارون ایلات لر وا خوم ایاروم تیتو تا وا یک زو لورینه ویر گیریم…
بروهی لور بروهی لورسون گپ…

قسمت دوم موشن گرافیک آموزش زبان و خط لری

داستان:::وانوم نهادن زو لوری…
حسین:::بروهی حضرات ایما هم زنو اوودیم که زو لورینه وانوم ایسا بنیم…
اخویم رسم الخط لری که کاملا چی یک هد و من شرکت گوگل هم جا وسته و نومس پاپریک و لرتینه ویرتو بدیم…
ایما قرار بی سی یو که فرگ نکنین ای رسم خط فقط سی یکی زه ایلات لر هد همتوارونی زه ایلات دیه هم یاریم وخذمتتو تا وا یک زو و ترهیل لورینه ویر بگریم…
ایسو اخوم خوسوه معرفی کنن…

میلاد:::ری چیشوم کوکا مو نومم میلاده بچی بوشهرم بلوکل پا دریا…
سوگل:::مو نومم سوگله و لرل دومنیم اهل نورآباد ممسنی…
گلاره:::مه گلاره هیسم آیل لورسون فیلی خرموعه…
اُلمان:::موهم نومم اُلمانه بچه لورسون گپ شهر یاسوج لر جنوبیوم…

حسین::::خا حضرات خیله هم خو زه خدا خوم تی یک ترسته بویم سی زو لوری هیاری کنیم و زفتس کنیم سی نسلا دیری…
درس اولنه شروع ایکونیم…
حرف اولی که قراره بوگویم فتحه هد که صدای (اَ) ایده و من پاپریک و لرتین چینو ترهیل ابو…
(ٱ)
(A)
سی یو که بهدر ویرس گیرین یونونه سیتو اوردوم…
بٱرد(سنگ)
بٱشن(قسمت)
چٱماو(ساحل)
ٱلو(عقاب)
گٱرمٱسیر(گرمسیر)

حرف بعدی که اگوم (حرف دوم)
کسره هد که صدای (اِ) اده و جور یه الفه که بالاس هشت کوچیری هد…
(اٛ)
(e)
سی یو که بهدر ویرس گیرین یونونه سیتو اوردوم…
ناٛشت(نیش)
آوگٱ پاٛ(رودخانه بزرگ)
تاٛلا(طلا)
آستاراٛ(ستاره)

حسین:::خا تا ایچو سوالی نی حضرات؟؟؟
اُلمان:::ایگَم حسین چه رسم خط ملوسیه واقعا من مدرسل اموزشش ایدن دیه؟؟؟
حسین:::اُلمان جان عزیزوم درسته ای زو لریه و جا وسته اما زو مادری (دایی) وانوم ایما داده نیبو…

اریم سراغ حرف بعدی (حرف سوم)
شوا یا کسره خفیف که صدای ( اِ ِ/اِعِ)
ایده که من پاپریک جور الفیه که یه صفر کوچیری بالاس بو…
(اْ)
(ê)
سی یو که بهدر ویرس گیرین یونونه سیتو اوردوم…
ماْ(من)
اْشونوم(پرتاب می کنم)
و ز ولات لرستون فیلی که بوگویم:::
داْ-عاْ(از)
و من لرستون بختیاری اگون:::
زاْ(از)
لرستون جنوبیم که اگون:::
ماْ-واْ(من/از)

حرف بعدیم که سی ای جلسه زه آخرین حروفه (حرف چهارم) ضمه هد که وا یه (و) معمولی نشوس ادیم و صدا (اُ) ایده…
(و)
(o)
جور
ایسو(حالا)
کور(پسر)
تور(خط)
خوم(خودم)

خا حضرات ای کرت ایما و چند تا زه حروفا اشاره کردیم وا مثال…
دیندا تر که کامل ویر گرهدیم؛اشعار لری که خومو گودیمه وا ای رسم خط انویسیم…

قسمت سوم موشن گرافیک آموزش زبان و خط لری

داستان:::وانوم نهادن زو و تورهیل لوری…
بروهی حضرات ایما دوارته اوودیم تا باشن دیه ای زه پاپریک و لوریتینه وایک ویر بگریم…

اریم سراغ حرف بعدی (حرف پنجم) ای حرف که ایگوم مین لوری بختیاری و لوری دومنی و یکی زه گویش های قسمت شمالی لورستون یعنی بالاگیریوه ای هد…
دال معجم نومسه و ای دال صدای دِ ایده و چینو هیل ابو…
(ڌ)
(ď D)
جور
باڌ(باد)
دوهڌٱر(دختر)
آلشڌ(عوض کردن)

حرف بعدی که ایگوم (حرف ششم) یای مجهوله…
مین زوون لوری دو نوع (ای) وجود داره…
نوع اولس که مین زوون فارسی هم هد ولی نوع دومس مین زوون فارسی نید و مین زوون لوری بکار ایره…
یای مجهول جور یه (ی) هد که هشت کوچیری بالاسه و چینو هیل ابو…
(ؽ)
(î)
جور
لؽز(آرامش)
شؽر(شیر سلطان جنگل)
(اما شیر یعنی شیرخوردنی)
مؽرٱ(شوهر)
زؽنٱ(زن)

حرف بعدی که ایگوم (حرف هفتم) واو لو غنچه ایه…
ای واو مین لوری بختیاری یعنی شمال بختیاری همیجور قسمت شمالی لورستون یعنی لک وشوهان وجود داره…
ای واو جور (و) که یه حمزه ریس بو هد و چینو هیل ایبو…
(ؤ)
(w)
جور
ؤٱس(افتاد)
مین لورستون لک هم ایگون
ؤٱلا(والا)
ؤژم(خودم)

و حرف اخرم که امروز ایگوم (حرف هشتم) واو معمولی هد…
ای واو مین زوون فارسیم هد اما مین زوون لوری جور دیه ای هیل ایبو چی (ف) ای هد که سه تا نقطه داره و مین کل گویشای لورستون گپ هم هدس…
(ڤ)
(v)
جور
ڤٱهار(بهار)
لؽڤٱ(دیوانه)
ڤٱراسی(واقعا)
خوڌاڤٱند(خداوند)

منتظر موشن گرافیک های لری من در دیگر موضوعات باشید…

حسین عباس پناه

حسین عباس پناه هستم 20 سالمه ساکن استان خوزستان شهرستان گتوند و با افتخار فرزندی از قوم لر هستم... از 14 سالگی با ساخت برنامه اندرویدی اصالت بختیاری فعالیت فرهنگی خودم رو شروع کردم... رشته تحصیلی من کامپیوتر گرایش نرم افزار هست و توی حوزه های طراحی گرافیک،طراحی وب و سِئو فعالیت میکنم و سعی دارم با کسب تجربه های بیشتر بتونم همچنان به قومم لر و همتبارانم خدمت کنم...

3 دیدگاه

  1. مثل همیشه عالی؛ افتخار زایار لور جناب عباس پناه عزیز???

  2. I cannot thank you enough for the blog article. Thanks Again. Fantastic. Wayne Partington

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا