دانلود آهنگ لری لرستان از فرشاد حسنی و وحید جانکی

دانلود آهنگ لری لرستان از فرشاد حسنی و وحید جانکی از سایت حسین عباس پناه با کیفیت بالا… متن آهنگ لری لرستان از فرشاد حسنی و وحید جانکی قسمت پاپ مو لر زاگرس نشینم وه دشمن بَهسُم کمینکهگلو تا خرم آباد، نور آباد ممسنیدس و دس یک بدیم و وا یک ادامه مطلب…

دانلود آهنگ لری اتحاد لرستانی از فرشاد حسنی

دانلود آهنگ لری اتحاد لرستانی از فرشاد حسنی از سایت حسین عباس پناه با کیفیت بالا… متن آهنگ لری اتحاد لرستانی از فرشاد حسنی از خرم آباد تا کهگلو بویراحمدبهمئی و بختیاری نورآبادممسناز لرهای لیراوی شوهانی و مینجاییلرهای دشتستان لکهای لرستانیمیخوانم از دیارم سرزمین مادریلرهای ایرانی ایران لرستانیبا من از یاران ادامه مطلب…