اثبات لر بودن لک ها از زبان یک همتبار لک زبان

در این مقاله از سایت حسین عباس پناه قصد پرسیدن سوالاتی از شما همتباران را داریم تا به لر بودن همتباران لک پی ببرید و دست از ایجاد تفرقه بین ایلات لر بردارید… مقاله ای از یک همتبار لر لک زبان برای اثبات لر بودن لک ها محمد صفری از ادامه مطلب…

مشاوران محمدتقی خان کیانرسی

در این مطلب از سایت رسانه لر-حسین عباس پناه با مشاوران محمدتقی خان کیانرسی آشنا خواهید شد…امیدوارم این مطلب همچون دیگر مطالب برای شما مفید واقع شود… مهمترین مشاوران لایق وکاردان محمدتقی خان: 1- علی نقی خان 2- محمد شفیع خان سهونی 3- ملا محمدخان قمه طلا دینارونی 4- قاید ادامه مطلب…