مشاوران محمدتقی خان کیانرسی

در این مطلب از سایت رسانه لر-حسین عباس پناه با مشاوران محمدتقی خان کیانرسی آشنا خواهید شد…امیدوارم این مطلب همچون دیگر مطالب برای شما مفید واقع شود… مهمترین مشاوران لایق وکاردان محمدتقی خان: 1- علی نقی خان 2- محمد شفیع خان سهونی 3- ملا محمدخان قمه طلا دینارونی 4- قاید اسماعیل مکوندی 5- ملا فصیح … ادامه مشاوران محمدتقی خان کیانرسی