دسته فرهنگ و رسوم لر برای معرفی فرهنگ و رسوم قوم لر می باشد…

بستن کمر عروس و علت آن در ایل بختیاری

یکی از آیین‌ها در فرهنگ ایل بختیاری عمل بستن کمر عروس است. زمانی که عروس می‌خواهد به خانه‌ی بخت برود دستمالی سفید یا رنگی (به جز مشکی) محتوی نان، سبزی،…

ادامه خواندن بستن کمر عروس و علت آن در ایل بختیاری

مراسم سوگواری در ایل بختیاری

در این مطلب از سایت حسین عباس پناه نحوه اجرای مراسم سوگواری در ایل بختیاری را به صورت کامل و دقیق فرا خواهید گرفت. مراسم سوگواری در میان بختیاری‌ها اهمیت…

ادامه خواندن مراسم سوگواری در ایل بختیاری

عروسی در ایل بختیاری

در این مطلب می توانید رسوم عروسی در ایل بختیاری را دریافت کنید. انتخاب همسر: در گذشته پدر تصمیم گیرنده بود و با توجه به ارتباطهای فامیلی و شناخت اهالی،دختری…

ادامه خواندن عروسی در ایل بختیاری

ازدواج در ایل بختیاری

ازدواج در ایل بختیاری: ازدواج در ایل غیور بختیاری به پنج صورت انجام می شود.1-ازدواج ناف برون2-ازدواج خون بس3-ازدواج گا به گا4-ازدواج فامیلی5-ازدواج هم بهری. 1-ازدواج ناف برون: وقتی نوزاد…

ادامه خواندن ازدواج در ایل بختیاری