لرستان فیلی کجاست؟

لرستان فیلی کجاست؟

مردم لر از جمله اقوامی هستند که با وجود داشتن گذشته ‌ای درخشان،امروز در خطر فراموشی هویت خود قرار دارند.

در سال‌های اخیر اصطلاحی به گوش می‌ خورد که برای آن هیچ‌ گونه سندیت و تاریخی وجود ندارد.
این اصطلاح در واقع «لر فِیلی» feyli است.

لرهای فیلی به زبان‌های لکی،مینجایی،کلهری و ملکی (مهکی) سخن می‌گویند و گستره لرستان کوچک یا بهتر بگوییم،لرستان فیلی را شامل می‌شود.

در خصوص وجه‌ تسمیه واژه‌ی فیلی نظریات گوناگونی مطرح است که قوی‌ترین آن‌ها می‌گوید که این واژه معرب پهله یا پهلوی است؛اما باید گفت که این واژه فارغ از ریشه و تاریخچه‌ی خود، از زمان حکومت والیان فیلی بر سرزمین لر کوچک،رواج پیداکرده است.

در سال ۱۰۰۶ هجری مهی و پس از مرگ شاهوردی خان آخرین اتابک لر کوچک،حسین‌خان فیلی به قدرت رسید و از آن‌ پس دوران حاکمیت والیان مقتدر فیلی آغاز شد و بر مناطق لر کوچک حکمرانی کردند؛هرچند که بعد ها قلمرو آن ها به پشت کوه محدود شد و با آمدن رضا خان نیز بهکلی منحل گشت.

مناطق لر کوچک به سبب حکمرا‌نی والیان،لرستان فیلی نام گرفت که امروزه شامل لک،مینجایی،کلهر و مهکی (ملکی) است.

امتیاز این پست از نظر کاربران
برای ارزیابی این پست کلیک کنید!
[تعداد کل:٪ total_count٪ میانگین:٪ متوسط٪]

دیدگاهتان را بنویسید

9 + پنج =